Bytovka
Rodinny_dom_01
Rodinny_dom_02
Rodinny_dom_03
Rodinny_dom_04
Rodinny_dom_05

ELITT SMART HOME

PartnerTapHome

Kúrenie

Kúrenie a chladenie

Sofistikovaný algoritmus si meria energetické nároky jednotlivých miestností. Docielia sa tým úspory na energiách a vyšší komfort.

 • Zónové ovládanie - Požadované teploty sa nastavujú samostatne pre každú miestnosť.
 • Grafy - Teploty a stavy ostatných zariadení sa ukladajú do grafov. Dáta je možné exportovať.
 • Energetický monitoring - Systém meria spotrebu energií.
 • Režim prítomnosti - Ak nie ste dlhší čas doma, požadovaný výkon kúrenia alebo chladenia sa adekvátne prispôsobí.
 • Týždenný plán - Nastavenie týždenného plánu pre viacero zón trvá iba niekoľko sekúnd. Už nebudete musieť študovať manuály!
 • Učiaci sa algoritmus - Systém sa učí minimalizovať rozdiely medzi aktuálnou a požadovanou teplotou.
 • Ekvitermická regulácia - Vonkajšia teplota sa zohľadňuje pri vypočítavaní požadovanej teploty.
Ovládanie osvetlenia

Ovládanie osvetlenia

Viacero svetiel je spojených do svetelných scén.

 • Stmievanie a farba - Vďaka svetelným scénam nemusíte svetlá zakaždým manuálne nastavovať.
 • Menej vypínačov - Jeden vypínač stačí na to, aby bola správna atmosféra.
 • Ľubovoľné vypínače - Systém je kompatibilný s vypínačmi od všetkých výrobcov.
 • Simulácia prítomnosti - Svetlá sa môžu náhodne vypínať a zapínať keď nikto nie je doma.
Tienenie

Tienenie

Žalúzie môžu byť integrované do systému kúrenia a chladenia.

 • Kategória pre tienenie - Kategória Vám sprehľadní ovládanie veľkého počtu žalúzií.
 • Ochrana pred vetrom - Pri silnom vetre žalúzie zmenia uhol alebo sa vytiahnu hore.
 • Sledovanie polohy Slnka - Systém môže sledovať pozíciu Slnka na oblohe a prispôsobovať uhol žalúzií. Výsledok je maximálny jas bez priamych slnečných lúčov.
 • Mód pre kúrenie / chladenie - Žalúzie môžu reagovať na slnečné žiarenie so zohľadnením potrieb kúrenia alebo chladenia. Dosiahne sa tým maximálna energetická efektívnosť.
 • Skupiny žalúzií - Viacero žalúzií môžete spojiť do skupiny a ovládať spolu.
 • Ľubovoľné vypínače - Vypínače a stenové ovládače od ľubovoľného výrobcu sú kompatibilné.
Ovládanie fotovoltaiky

Fotovoltaické panely

Systém prepína medzi fotovoltaickými panelmi a elektrickou energiou zo siete v závislosti od potreby v reálnom čase.

Chladenie

Vetranie

Systém monitoruje kvalitu vzduchu a prispôsobuje intenzitu vetrania.

Dvere/brány

Dvere a brány

Ovládajte brány pomocou Vášho smartfónu. Bude to praktické, ak si zabudnete kľúče.

Zavlažovanie

Zavlažovanie

Systém prepína zavlažovacie zóny jednu po druhej v sekvencii, aby sa predišlo poklesu tlaku v rúrkach. Tak sa zabezpečí rovnomerné zavlažovanie.

Alarm

Alarm

Integrácia so samostatným certifikovaným alarmom umožňuje nastaviť dodatočné akcie pri spustení alarmu - zasvietia sa svetlá, žalúzie sa vytiahnu.

Sauna

Sauna

Vyhrejte si saunu na diaľku skôr než prídete domov.

Retenčná nádoba

Retenčná nádoba

Špeciálne senzory merajú hladinu vody v nádrži. Ak je dostatok vody v nádrži, postrekovače využívajú vodu z nádrže.

Bazén

Bazén

Systém ovláda filtračné čerpadlo, ohrev vody a osvetlenie bazéna. Intergrácia so systémom pre chemickú úpravu vody umožňuje vzdialenú kontrolu.

TapHome

Taphome

Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts